Vaststellingsovereenkomst

Heb je een vaststellingsovereenkomst ontvangen of is gesproken over het beëindigen van je arbeidsovereenkomst in onderling overleg?

Of je het er nu wel of niet mee eens bent om de arbeidsovereenkomst in onderling overleg te beëindigen, check de opties en je rechten altijd met IK en maak snel een afspraak. Het onderhandelen over je ontslag is geen dagelijkse kost en jouw belang is groot.

Ook al kun je prima voor jezelf opkomen, je bent vaak in zulke situaties niet in staat het beste voor jezelf eruit te halen.

Afspraken over ontslag

In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst staan afspraken voor een ontslag met wederzijds goedvinden. Het zijn afspraken met je werkgever over het einde van de arbeidsovereenkomst. Denk aan de einddatum, opzegtermijn, het veilig stellen van de WW-uitkering, ontslagvergoeding (waaronder transitievergoeding), eindafrekening, uitbetaling van vakantiedagen, al dan niet vrijgesteld worden van werk, getuigschrift, al dan niet handhaven van een concurrentie- of relatiebeding, betaling van juridische kosten door werkgever, inleveren van bedrijfseigendommen en finale kwijting. Dit laatste houdt in dat jij en je werkgever verklaren voor de toekomst niets meer van elkaar te vorderen hebben.

Meewerken aan ontslag?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de werkgever afscheid van je wil nemen, zoals ontevredenheid over jouw functioneren, de arbeidsrelatie loopt niet lekker of je functie in het bedrijf komt te vervallen. In die gevallen kan het voor de hand liggen om in onderling overleg afscheid van elkaar te nemen (ontslag met wederzijds goedvinden). Het ligt heel erg aan de situatie of je hieraan wilt meewerken. Dit is afhankelijk van de reden die jouw werkgever aanvoert, wat er verder nog speelt, hoe jij je daar bij voelt en ook hoe je werkgever het concreet met je wil regelen, wat biedt hij je aan? Denk aan tijdsbestek, hoogte ontslagvergoeding, wel of niet handhaven van een concurrentie- of relatiebeding etc.

Als je niet wilt nadenken over een ontslag met wederzijds goedvinden of als jullie er in onderling overleg niet uitkomen, dan zal jouw werkgever in actie moeten komen als hij toch afscheid van je wil nemen. Dat betekent dat hij het UWV of de kantonrechter moet vragen jou te ontslaan, de route is afhankelijk van de ontslaggrond die wordt aangevoerd.

Heb jij momenteel te maken met deze situatie? Neem dan snel contact met IK op en we plannen een gratis kennismakingsgesprek.