Disclaimer

1 oktober 2023

Op de website van Amica Advocaten www.amicaadvocaten.nl vind je informatie over ons kantoor, onze mensen en onze werkwijze. Ook kun je er informatie vinden over ons vakgebied arbeidsrecht. We stellen deze informatie zo zorgvuldig mogelijk op en laten het graag aan je lezen. Ons vakgebied is echter voortdurend in beweging, de wettelijke regels wijzigen regelmatig en de uitleg ervan wordt gekleurd door de rechtspraak. Het kan daarom voorkomen dat de informatie op onze website niet juist en /of onvolledig is. We willen je erop wijzen dat je hier rekening mee dient te houden. Amica Advocaten is in elk geval niet aansprakelijk voor schade, van welke aard die het gevolg is van onjuiste en of onvolledige informatie, waaronder ook informatie van derden valt die je via links op onze website kunt raadplegen. En verder is Amica niet aansprakelijk voor schade, van welke aard veroorzaakt door virussen op de website of server of indien het tijdelijk onmogelijk is om de website te raadplegen.

De informatie op onze website is bedoeld voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om onze naam, logo, teksten, foto’s, filmpjes of andere afbeeldingen van onze website op te slaan, te wijzigen, te bewerken, openbaar te maken, te verveelvoudigen of tegen vergoeding beschikbaar te stellen in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Amica Advocaten.