Nieuws

Help, is mijn ZZP’er een werknemer?

Wie kent ze niet, de ZZP’er, ook wel zelfstandige, interimmer of freelancer genoemd. Tegenwoordig heeft elk middelgroot bedrijf er wel één of meer rondlopen. Ben je eigenlijk wel een ZZP’er als je structureel bij een bedrijf werkt, meedoet aan bedrijfsuitjes, verplicht bent trainingen te volgen, bedrijfskleding van de opdrachtgever draagt?!

Deze vraag is ineens actueel! De belastingdienst heeft namelijk aangekondigd vanaf  januari 2025 te gaan handhaven. De belastingdienst gaat beoordelen of een werkrelatie met een ZZP’er niet toch een verkapt dienstverband is.

(Schijn)zelfstandigheid

Veel werknemers hebben de laatste jaren de keuze gemaakt voor het zelfstandig ondernemerschap. Door de krapte op de arbeidsmarkt heeft dit nog een extra boost gekregen. Het klinkt vaak aantrekkelijk: eigen baas, flexibiliteit én netto per maand meer overhouden. Dit mede omdat er geen sociale premies worden afgedragen en ook gelden er gunstige fiscale regels (dit is de laatste jaren al flink teruggedraaid).

Werkgevers hoeven aan de andere kant geen werkgeverslasten af te dragen. En een groot voordeel: een ZZP’er wordt arbeidsrechtelijk minder beschermd, zoals bij ontslag, doorbetaling bij ziekte en er bestaat geen recht op vakantiedagen. Tot zover win-win zou je denken.

Maar er is ook een grote groep ZZP’ers die geen keuze heeft en vaak werkt voor één opdrachtgever tegen lage tarieven. Denk aan pakket- of maaltijdbezorgers. Deze groep heeft juist wel arbeidsrechtelijke bescherming nodig, zo is de gedachte vanuit de overheid.

En door al die ZZP’ers komt er minder geld binnen in het (staats)laatje voor de sociale uitkeringen, zoals voor arbeidsongeschiktheid, de WW en de Ziektewet. Hierdoor komt ons socialezekerheidsstelsel in gevaar.

Ook worden financiële problemen verwacht bij arbeidsongeschiktheid, nu veel zelfstandigen hier niet voor zijn verzekerd en in de toekomst vanwege onvoldoende opgebouwd pensioen.

Tijd voor verduidelijking: ZZP’er of werknemer

De overheid wil de scheidslijn scherper maken en het aantal ZZP’ers terugdringen. Hier is al jaren discussie over en er heerst veel onduidelijkheid. Er is weer een nieuwe wet in de maak om aan die onduidelijkheid een einde aan te maken. De ‘Wet Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden’ (VBAR). Er worden drie kernelementen genoemd: ‘gezag’, ‘organisatorische inbedding’ en ‘criteria voor ondernemerschap’. Een ZZP’er die een uurtarief ontvangt van  € 32,24 of minder kan per definitie niet worden aangemerkt als zelfstandige en dus wel werknemersrechten opeisen.

Er is nog veel discussie rondom deze wet. Van een duidelijk onderscheid tussen een ZZP’er en een werknemer is dus (nog steeds) geen sprake. Toch gaat de fiscus vanaf januari 2025 handhaven! Het gevolg? De fiscus kan direct een correctieverplichting en naheffingsaanslag opleggen (bij de opdrachtgever), eventueel met boete. Tot nu toe wordt alleen gehandhaafd bij ‘kwaadwillendheid’ of na het geven van een aanwijzing.

Tips voor nu

Leg afspraken vast in een goede overeenkomst van opdracht of een samenwerkingsovereenkomst Check daarbij de modelovereenkomsten van de belastingdienst! Zorg ervoor dat de ZZP’er niet structureel kernactiviteiten van het bedrijf uitvoert, maak afspraken over het resultaat en voorkom dat je instructies geeft hoe de ZZP’er het werk moet uitvoeren.

Let erop dat de ZZP’er het ondernemerschap kan aantonen: denk aan meerdere opdrachtgevers, een eigen website en eigen verantwoordelijkheid voor het tarief en de facturering. Bedrijfskleding en bedrijfsuitjes zijn ook eigenlijk niet bedoeld voor een ZZP’er. Niet gezellig, wel verstandig.

De fiscus komt dus binnenkort in actie. Tijd om nú orde op zaken te stellen en naheffingsaanslagen en boetes te voorkomen. Wij helpen je daar graag bij!

Marcella en Idske van AMICA ADVOCATEN zijn arbeidsrechtspecialisten en staan voor je klaar. Om problemen op de werkvloer op te lossen, maar ook om juist problemen te voorkómen. Ze doen dat op hun ‘eigen’ en ‘wijze’ manier. Geen hoge drempel of wollig taalgebruik, maar zeggen waar het op staat en tanden laten zien als het nodig is.

Volg je ons al op Instagram @amicaadvocaten en LinkedIn? Daar nemen we je wekelijks mee in de advocatuur en het arbeidsrecht. Gratis tips en weetjes dus!

AMICA Advocaten Arbeidsrecht, april 2024

www.amicaadvocaten.nl